י' אב, תשע"ז
02 אוגוסט 2017
224/2017
כתבה נטליה מיסקביץ, תחום חברות רב לאומיות והשקעות זרות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

נתונים לשנת 2013:

חברות אם ישראליות רב-לאומיות (חברות OUT)

  • מכירות של חברות-אם רב-לאומיות ישראליות הסתכמו ב-82.7 מיליארד דולר, 64% מתוכם נבעו ממכירות על ידי חברות-בת הנמצאות בחו"ל.
  • 42% מיצוא הסחורות והשירותים של חברות-אם רב-לאומיות ישראליות נועד לחברות בת ולחברות קשורות אחרות  והיתר - לתושבי חו"ל אחרים (58%).
  • חברות-אם ישראליות רב-לאומיות העסיקו בארץ 302.8 אלף עובדים, והתפוקה שלהם הסתכמה ב-91 מיליארד דולר.
  •  חברות-הבת בחו"ל של חברות אלו העסיקו 169 אלף עובדים והתמורה ששילמו לעבודת שכירים אלו הייתה 6 מיליארד דולר.
  • המכירות של חברות-בת בחו"ל התרכזו בידי חברות מארצות הברית וקנדה (49%) ומאירופה (38%), והתפלגו בין ענפי התעשייה (57%) וענפי השירותים (43%).

חברות רב-לאומיות זרות (חברות IN)

  • 76% מיצוא הסחורות והשירותים של חברות ישראליות בשליטה זרה נועד לחברות-האם הזרות וחברות קשורות אחרות, והיתר - לתושבי חו"ל אחרים (24%).
  • בבעלותן של חברות רב-לאומיות זרות נמצאות חברות ישראליות (חברות IN) המעסיקות 231 אלף עובדים בארץ, והתפוקה שלהן היא 49 מיליארד דולר.
  • חברות-האם הזרות התרכזו בארצות צפון אמריקה (41.6%) ואירופה (39.5%), ותחומי פעילותן התחלקו בין ענפי השירותים (78%) וענפי התעשייה (22%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}