ב' חשון, תשע"ח
22 אוקטובר 2017
308/2017
כתבה סופי ארצב


 
 • 13% מהמשיבים בני 65-16 מדווחים כי אינם יודעים לדבר אנגלית כלל. לעומת זאת, 28% מהאוכלוסייה מדווחים כי הם מדברים אנגלית ברמה טובה מאוד, ועוד כרבע מהאוכלוסייה (23%) מדברים אנגלית ברמה טובה.
 • 12% מהמשיבים בסקר מדווחים כי אינם יודעים לקרוא באנגלית. לעומת זאת, יותר ממחצית האוכלוסייה מדווחים כי רמת הקריאה שלהם באנגלית טובה (26%) או טובה מאוד (29%).
 • 13% מהמשיבים בסקר דיווחו כי אינם יודעים לכתוב באנגלית. פחות ממחצית המשיבים בסקר (46%) מדווחים כי רמת הכתיבה שלהם באנגלית טובה (24%) או טובה מאוד (22%)
 • 3.6% מהמשיבים בסקר מדווחים כי אנגלית היא שפת האם שלהם[1].
 • לא נמצא הבדל בין גברים לנשים ברמת השליטה באנגלית.
 • רמת השליטה של ערבים בדיבור באנגלית נמוכה באופן משמעותי מזו של יהודים: 28% מהאוכלוסייה הערבית מדווחים כי אינם יודעים לדבר אנגלית, לעומת 8% בקרב האוכלוסייה היהודית.
 • בקבוצות הגיל הצעירות (24-16 ו-34-25) רק 9% מהאוכלוסייה מדווחים כי אינם יודעים לדבר אנגלית. זאת לעומת 21% בקרב בני 65-55. רמת השליטה בדיבור באנגלית גבוהה ביותר בקרב בני 34-25.
 • ככל שעולה רמת ההשכלה, כך רמת הדיבור באנגלית טובה יותר. יותר ממחצית מבעלי רמת השכלה שהיא פחות מהשכלה תיכונית (54%), לא יודעים לדבר כלל. זאת לעומת 4% בלבד מקרב בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה.
 • נמצא קשר בין רמת המיומנות בשפת האם (כפי שהיא מתבטאת באוריינות קריאה) לבין רמת השליטה בדיבור באנגלית. בקרב בעלי רמת מיומנות 5-4 באוריינות קריאה, רוב המשיבים (61%) דיווחו כי רמת הדיבור שלהם באנגלית טובה מאוד. לעומת זאת, בקרב המשיבים שנמצאים ברמה 1 ומטה באוריינות קריאה, 11% בלבד מדווחים כי רמת הדיבור שלהם באנגלית  טובה מאוד.
 • 19% מהחרדים מדווחים כי אינם יודעים לדבר אנגלית כלל, לעומת 5% בלבד בקרב החילונים.
 • השכר הברוטו הממוצע לשעה עולה ככל שעולה רמת שליטה בדיבור באנגלית. בקרב יהודים, שכר המועסקים ששליטתם בדיבור באנגלית טובה מאוד הוא 72 ש"ח לשעה בממוצע, לעומת 41 ש"ח בקרב אלה שאינם יודעים לדבר אנגלית כלל.
 •  בקרב יהודים בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה, השכר של אלה שדיווחו כי רמת הקריאה שלהם באנגלית טובה מאוד, גבוה ב-12% מהשכר של אלה שדיווחו כי הם קוראים באנגלית ברמה טובה, וגבוה ב-30% משכרם של המשיבים שאינם יודעים לקרוא באנגלית בכלל.[2]
 • בקרב יהודים בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה, השכר של אלה שכותבים באנגלית ברמה טובה מאוד, גבוה ב-20%  משכרם של אלה שכותבים באנגלית ברמה טובה וב-28% משכרם של אלה שמדווחים על רמת כתיבה חלשה.[2]
 • שכרם של יהודים בעלי רמת השכלה גבוהה ועל-תיכונית שדיווחו כי רמת הדיבור שלהם אנגלית טובה מאוד, גבוה ב-19% משכרם של אלה שרמת הדיבור שלהם חלשה.[2]
 • בקרב יהודים בעלי השכלה נמוכה, שליטה טובה מאוד ואפילו שליטה בינונית בדיבור באנגלית מתקשרת לשכר גבוה יותר בכ-20% בהשוואה לאלה שאינם יכולים לדבר באנגלית כלל.[2]


 

[1] מתבסס על השאלה "מהי השפה הראשונה/השנייה שלמדת בבית בילדותך ואתה עדיין מבין אותה?".
[2] בנטרול ההשפעה של המשתנים: מין, רמת דתיות, אוריינות קריאה, משלח יד, ארץ לידה, מוכנות ללמידה וותק בשוק העבודה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}