כ"ג טבת, תשע"ט
31 דצמבר 2018
394/2018


 

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

ב-31 לדצמבר 2018 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.972 מיליון תושבים.

6.668 מיליון הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 1.878 מיליון - ערבים (20.9%) ו-426 אלף - אחרים (4.8%).

במהלך שנת 2018 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-2.0%. 81% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-19% ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-185 אלף תינוקות (74.4% יהודים, 22.8% ערבים ו-2.8% אחרים).

כ-28 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2018.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}