ב' סיון, תשע"ח
16 מאי 2018
140/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • תפוקת החלב הכוללת בשנת 2017 נאמדה בכ-1,604 מיליון ליטר, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2016, בהמשך לעלייה של 7.1% בשנת 2016 לעומת שנת 2015.
  • התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2017 על 12,058 ק"ג חלב לשנה, עלייה מזערית לעומת 2016. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.
  • תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2017 בכ-3,500 טונות, עלייה של 40% לעומת שנת 2016, וזאת לעומת ירידה של 16.7% בשנת 2016. התנודות בתפוקת הדבש בשנים 2017-2014 נבעו בעיקר משינויים בכמות המשקעים באזורים שונים בארץ.
  • בשנת 2017 עלה מחיר החלב ב-3.5% (דצמבר 2017 לעומת דצמבר 2016). מחיר הדבש עלה בשנה זו ב-0.4% (דצמבר 2017 לעומת דצמבר 2016).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}