י"א אב, תשע"ח
23 יולי 2018
217/2018


 

עסקים פעילים

 • בשנת 2017 היו בישראל כ-583,000  עסקים פעילים[1] וכ-3,920,000  משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים במשק הישראלי.
 • 67% מסך העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים[2], 27% הן חברות (פרטיות, ציבוריות וזרות) ו-6% העסקים הפעילים הנותרים הם מסוג אחר (שותפויות, אגודות שיתופויות, מלכ"רים וכד')
 • בכ-51% מהעסקים הפעילים ב-2017 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2017, בכ-68% היו עד 4 משרות שכיר ובכ-92% - עד 20 משרות שכיר.

 

"לידות עסקים"

 • בשנת 2017 נולדו כ-51,900 עסקים חדשים, שהם 8.9% מסך כל העסקים הפעילים[3] בשנה זו. אחוז לידות דומה נמדד גם בשנת 2015 ו-2016 (8.9% ו-9.1% בהתאמה).
 • בכ-60% מהעסקים שנולדו ב-2017 לא מועסקים שכירים.

  מבין העסקים שבהם מועסקים שכירים ושנולדו בשנת 2017, כ- 76% הנם עסקים שבהם עד 4 משרות שכיר וכ-97% הנם עסקים שבהם עד 20 משרות שכיר.
 • בגין העסקים שנולדו ב-2017 נוספו בשנה זו כ-85,600 משרות שכיר, שהן 2.2% מסך משרות השכיר בכלל העסקים הפעילים2 בשנה זו.

 

פתיחות וסגירות של עסקים

 • בשנת 2017 נפתחו כ-57,000 עסקים ונסגרו כ-43,200 עסקים, כלומר נוספו כ-13,800 עסקים במגזר העסקי. זאת, בהשוואה לתוספת של כ-13,500 עסקים שנרשמה בשנת 2016 ושל כ-13,750 עסקים שנרשמה בשנת 2015.

 

הישרדות עסקים

 • 88.5% מהעסקים שנולדו בשנת 2016 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2017).
 • 31.3% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השלוש-עשרה (שנת 2017). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר (14.2%) בשנת הפעילות השלוש-עשרה, נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (סדר I).


[1] יחידת עסק הוגדרה כפעילה בשנת הפעילות הקלנדרית אם נרשמה עבורה פעילות חיובית בחודש אחד לפחות באותה שנה. פעילות חיובית יכולה להירשם בפדיון חיובי, בתשומות חיוביות ו/או במספר חיובי של מספר משרות שכיר.
[2] עוסק (יחיד) כהגדרתו ברשויות המע"מ, שמספר הזיהוי של העסק זהה למספר תעודת הזהות של בעל העסק, בין אם הוא מעסיק או לא מעסיק שכירים.
[3] למעט ענפים 84-83 (מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה), 97 (משקי בית כמקומות תעסוקה) ו-99 (ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים), אשר עבורם לא חושבו לידות של עסקים, בהתאם להגדרות ה-Eurostat וה-OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}