י' אייר, תשע"ח
25 אפריל 2018
113/2018


 
  • בסוף 2017, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-141 אלף נפש (נתונים ארעיים).
  • בסוף 2016, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (16.5 אלף) וירכא (16.2 אלף).
  • שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) ב-2016 עמד על 2.2 ילדים בממוצע לאישה דרוזית. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות ה-60. שיא הפריון, 7.9 ילדים לאישה, נמדד ב-1964. ב-1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, ב-2000 - 3.1 וב-2010 - 2.5.
  • ב-2017 היו בישראל כ-37 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, כ-1.5% מכלל משקי הבית בישראל.
  • גודל משק הבית הממוצע ב-2017 נאמד בכ-4.0 נפשות, גבוה יותר ממשקי בית יהודיים ונוצריים (3.1), וקטן מזה של משקי בית מוסלמיים (4.7), בדומה לשנים הקודמות.
  • בשנת 2017 83.4% מ-37 אלף משקי הבית של הדרוזים היו משקי בית עם מועסקים, אחוז גבוה מזה של המוסלמים 77.6% ומשל הנוצרים 79.1%.
  • בקרב הדרוזים בדומה למוסלמים, יש פער גדול בין ההשתתפות של גברים בכוח העבודה לבין זו של הנשים. אחוז הגברים הדרוזים המשתתפים בכוח העבודה הגיע ב-2017 ל-70.2%, ואילו אחוז הנשים הדרוזיות הגיע ל-34.8%.
  • בשנת תשע"ז (2016/17) למדו 5.5 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בהשוואה לשנה הקודמת, עלה מספרם ב-8.0%. בראייה רב-שנתית, גדל מספר הסטודנטים הדרוזים פי 3.2 תוך 17 שנים.
  • מקצועות לימוד[1] שבהם חלקם היחסי של הדרוזים היה גבוה משמעותית בהשוואה לחלקם היחסי באוכלוסייה: הוראת מדעי הרוח והחברה (14.8%), מוזיקולוגיה (12.7%), הנדסה גאודטית (10.7%), ספרות עברית (9.6%), שפה וספרות ערבית (9.0%) והנדסת איכות (8.8%).


[1] במקצועות לימוד שאותם למדו 50 סטודנטים ויותר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}