ט' אלול, תשע"ח
20 אוגוסט 2018
249/2018


 
  • בסוף שנת 2017 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.562 מיליון נפש, שהם 17.8% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 38 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2016.
  • אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2017 עמד על 2.5%, בדומה לשלוש השנים האחרונות.
  • בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים, 329 אלף, שהם 21% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.5% מכלל תושבי העיר.
  • האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה - 34.4% ואחוז בני 65 ומעלה נמוך - 4.0%.
  • שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עלה מ-3.29 ילדים לאישה בשנת 2016 ל- 3.37 ילדים לאישה בשנת 2017, בהשוואה ל-3.16 ילדים לאישה יהודייה, 1.93 - לאישה נוצרייה ו-2.10 - לאישה דרוזית.
  • כ-33% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-10% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.
  • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2017 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.4% , 61.5% בקרב גברים ו-25.3% בקרב נשים.
  • ב-2017 שיעור הזכאים לתעודת בגרות בחינוך הערבי עמד על 62.4% מבין תלמידי כיתות יב בהשוואה ל-66% בחינוך העברי.
  • אחוז המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים[1] בישראל בתשע"ז (2016/17) עלה ל-8.4% (בהשוואה ל-7.7% בתשע"ו, 7.3% בתשע"ה ו-6.7% בתשע"ד). עם זאת, חלקם היחסי של המוסלמים בקרב מקבלי התארים עדיין היה נמוך משמעותית בהשוואה לחלקם היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל (19.4% בגילים 32-22[2]).
  • ל-47.2% ממשקי הבית המוסלמים יש מינוי לאינטרנט לעומת 79.4% במשקי בית יהודים.


 

[1] כולל תעודה אקדמית.

[2] הגילים 32-22 הם הגילים הרלוונטיים לעניין קבלת תארים, שכן 75% מכלל המוסלמים מקבלי התארים היו בגילים אלו. מבוסס על נתוני ממוצע 2016.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}