כ"ז חשון, תשע"ט
05 נובמבר 2018
326/2018


 
 • בסוף שנת 2017 מנתה האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל 148.7 אלף תושבים.[1] 87.0  אלף ילידי אתיופיה ו-61.7 אלף ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.

 

 • בשנת 2017 הגיעו מאתיופיה לישראל 1,467 איש (מהם 37 עולים ו-1,430 דרך איחוד משפחות).

 

 • יותר מ-60% מהאוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: מחוז המרכז (כ-38%) ומחוז הדרום (כ-24%). בסוף שנת 2017, מבין היישובים העירוניים היישוב שבו מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר היה נתניה (כ-11.7 אלף איש), ואילו היישוב שבו אחוז התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב, היה קריית מלאכי (16.5%).

 

 • בני האוכלוסייה ממוצא אתיופי נישאים בגיל מבוגר יותר בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית.

 

 • 88% מהנישאים ממוצא אתיופי נישאו לבן/בת זוג מאותו המוצא, גברים יותר מנשים (92% ו-85%, בהתאמה).

 

 • שיעור הגירושין בקרב האוכלוסייה ממוצא אתיופי הוא יותר מפי שניים משיעור הגירושין באוכלוסייה היהודית (19 מכל אלף נשואים, לעומת 9 מכל אלף בקרב כלל היהודים).

 

 • לידות חי - בשנת 2017 נולדו 3,809 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה, מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפויה ללדת במהלך חייה היה 2.97 ילדים.

 

 • אחוז המשפחות החד-הוריות בקרב המשפחות ממוצא אתיופי גבוה במיוחד - כ-26%, יותר מפי שניים מאחוז המשפחות החד-הוריות בכלל האוכלוסייה ובקרב המשפחות היהודיות והאחרות (כ-12%).

 

 • בשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) למדו בפיקוח הממלכתי-דתי 44.9% מהתלמידים ממוצא אתיופי (חינוך יסודי ועל-יסודי). שיעור זה נמצא במגמת ירידה בעשור האחרון (לעומת 57.2% בשנת הלימודים תשס"ז).

 

 • שיעור הניגשים לבחינות הבגרות מבין תלמידי כיתות יב יוצאי אתיופיה הגיע ב-2017 ל-91.3% בהשוואה ל-94.5% בקרב כלל החינוך העברי.

 

 • מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה[2] נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, מ-2,372 בתשע"ב (2011/12) ל-3,291 בתשע"ח (2017/18).

 

 • ההכנסה הכספית נטו[3] למשק בית בקרב יוצאי אתיופיה[4] הסתכמה ב-11,245 ש"ח לעומת 15,751 ש"ח בכלל משקי הבית באוכלוסייה. ההוצאה הכספית[5] עמדה על 7,037 ש"ח, לעומת 12,792 ש"ח בכלל האוכלוסייה.


 

[1] האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל כוללת גם את ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה.
[2] לא כולל האוניברסיטה הפתוחה.
[3] הכנסה כספית נטו: היא הכנסה כספית ברוטו לאחר ניכוי תשלומי החובה. נתוני ההכנסה נטו לא התקבלו ישירות ממשקי הבית שנחקרו, אלא חושבו על סמך נתוני ההכנסה ברוטו וכללי המס הנהוגים במדינת ישראל.
[4] משק בית שבו ראש משק הבית או אחד מהוריו נולד באתיופיה.
[5] הוצאה כספית: ההוצאה לתצרוכת ללא זקיפת שירותי דירה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}