י"ב כסלו, תשע"ט
20 נובמבר 2018
342/2018
כתבו אפרת אוירבך, נחמיה פורטגנג
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

תעשייה, כרייה וחציבה

  • ירידה של 2.3% בייצור התעשייתי
  • ירידה של 2% במספר משרות השכיר
  • ירידה של 4% במספר שעות העבודה למעשה
  • ירידה של 1.1% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 3.9% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

    תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
  • ירידה של 4.6% בייצור התעשייתי

    ענפי הטכנולוגיה העילית
  • עלייה של 5.3% בייצור התעשייתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}