י"ד אב, תשע"ח
26 יולי 2018
221/2018
כתב נחמיה פורטגנג
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
מרץ - מאי 2018,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה

  • עלייה של 5.4% בייצור התעשייתי
  • ירידה של 0.8% במספר משרות השכיר
  • ירידה של 0.4% במספר שעות העבודה למעשה
  • עלייה של 0.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 5.0% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

 

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • ירידה של 1.8% בייצור התעשייתי

 

ענפי הטכנולוגיה העילית[1]

  • עלייה של 12.4% בייצור התעשייתי


[1] עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}