ל' שבט, תשע"ח
15 פברואר 2018
040/2018
כתבה קרול כהן-פלדמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ב-2017 הכמות המבוקשת של דירות חדשות עמדה על כ-41,300 , ירידה של כ-17.3% לעומת 2016.
במרכיבי הכמות חלה:

  • ירידה של 18.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו.
  • ירידה של 15.8% במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

    בשלושת החודשים האחרונים (אוקטובר– דצמבר 2017) נרשמה ירידה של כ-5.3% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם (יולי– ספטמבר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה ירידה של 7.7%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}