י"ז אלול, תשע"ח
28 אוגוסט 2018
259/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • תוצר המלכ"רים היה 5.8% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2017, ו-5.7% בשנים 2016-2015.
  • מממצאי הסקר המקיף האחרון לשנת 2015, עולה שבשנת 2015 סך ההכנסות השוטפות של מגזר המלכ"רים היה 137.4 מיליארד ש"ח. 50.0% מכלל הכנסות המלכ"רים היו מהעברות ממשלה, 34.1% ממכירת שירותים, 6.8% מתרומות ממשקי בית מעסקים וממלכ"רים בארץ, 8.4% מתרומות מחו"ל ועוד 0.7% מהכנסות מריבית.
  • בשנת 2015 סך ההוצאות השוטפות של מגזר מלכ"רים היה 142.8 מיליארד ש"ח. חלקה של עלות העבודה מסך ההוצאות היה הגבוה ביותר בתחום החינוך והמחקר (55%), והנמוך ביותר בתחום הפילנתרופיה וההתנדבות (12%).
  • בשנת 2015 היו 459 אלף משרות שכיר במגזר המלכ"רים ומרביתן התרכזו בתחום החינוך והמחקר (49.3%). באותה שנה היו גם 493 אלף מתנדבים, ומרביתם עבדו בתחום הרווחה (32.9%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}