ז' תשרי, תשע"ט
16 ספטמבר 2018
276/2018


 
  • בשנת 2017 הסתכמה הנסועה (מספר הקילומטרים שנסעו כלי הרכב המנועיים) בכ-60 מיליארד ק"מ, עלייה של 4.2%, בהשוואה לשנת 2016.
  • בבדיקת השינויים שחלו מאז שנת 2000, נמצא כי הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-63% ומצבת כלי הרכב גדלה ב-84%. לעומת זאת, שטח הכבישים גדל ב-45%, ואורך הכבישים גדל ב-19% באותה התקופה (2017-2000).
  • כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר.
  • כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר. בשנת 2017, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי שעלה על הכביש בשלוש השנים האחרונות, בבעלות חברת החכר, עמדה על 30.2 אלף ק"מ. זאת לעומת: 28.4 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה, 27.3 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור, ו-16.9 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות פרטית.
  • כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2017, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 24.1 אלף ק"מ וכלי רכב המונעים בגז נסעו 21.8 אלף ק"מ, לעומת 15.9 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}