כ"ב תמוז, תשע"ח
05 יולי 2018
197/2018


 
  • מקום המדינה עלו לישראל כ-3.2 מיליון עולים, כ-43% מתוכם עלו משנת 1990 ואילך.
  • בשנת 2017 עלו כ-26 אלף עולים, 1.5% יותר מאשר בשנת 2016. שיעור העולים עמד על 3.0 עולים ל-1,000 תושבים.
  • מכלל העולים ב-2017, 62% הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 12% הגיעו מצרפת ו-10% הגיעו מארצות הברית.
  • בשנת 2017 חלה עלייה של 21% במספר העולים מאוקראינה (7,046 עולים), בהשוואה לשנת 2016. בדומה לשנת 2016 מספר העולים מצרפת המשיך לרדת, וב-2017 הוא ירד ב-25% (3,157 עולים).
  • העולים החדשים השתקעו בעיקר בערים הגדולות (המונות 100,000 תושבים ויותר). 11% מסך העולים בשנת 2017 השתקעו בירושלים, 10%- בתל אביב-יפו , 8% - בחיפה, 8% - בנתניה ו-5% - בבת ים ובאשדוד (בכל אחת מהן).
  • רמת ההשכלה בקרב העולים בני 15 ומעלה שהגיעו בשנת 2017 הייתה גבוהה יחסית - 73% מהם למדו 13 שנות לימוד ומעלה, ומחציתם (כ-55%) למדו 16 שנות לימוד ומעלה.
  • ל-65% מהעולים בני 15 ומעלה היה משלח יד אקדמי.
  • בשנת 2017, השתקעו בארץ 4,232 אזרחים עולים.[1] יחד עם העולים הם מסתכמים לכ-30,589 מהגרים חדשים שהגיעו לישראל.


[1] אזרח עולה: אדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}