כ"ח כסלו, תשע"ט
06 דצמבר 2018
360/2018
כתבה מיכל אבוגנים, תחום עבודה ושכר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

על פי נתונים מקוריים[1] - חודש ספטמבר 2018 (עובדים ישראלים):

  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,395 ₪, עלייה של 2.8% לעומת ספטמבר 2017 כאשר בענף מידע ותקשורת הייתה העלייה הגדולה ביותר - 8.4%.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים[2] היה 9,844 ₪, עלייה של 1.6% לעומת ספטמבר 2017.
  • מספר משרות השכיר היה 3.541 מיליון, ללא שינוי בהשוואה לספטמבר 2017 כאשר בענף מנהל מקומי וציבורי הייתה העלייה הגדולה ביותר - 8.8% ובענף המסחר הייתה הירידה הגדולה - 13.3%. 

[1] נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות, חגים וימי פעילות.
[2] שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות ו/או ירידות מחירים במשק.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}