כ' אדר, תשע"ח
07 מרץ 2018
064/2018
כתבה מיכל אבוגנים, תחום עבודה ושכר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתונים מקוריים[1] - שנת 2017 (ממוצע לחודש)

עובדים ישראלים:

  • מספר משרות השכיר היה 3.577 מיליון, עלייה של 2.4% לעומת שנת 2016.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,120₪, עלייה של 3.3% לעומת שנת 2016.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים[2] היה 9,708 ₪, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2016

עובדים מחו"ל:

  • מספר משרות השכיר היה 125.5 אלף, עלייה של 9.3% לעומת שנת 2016.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 5,931₪, עלייה של 3.3% לעומת שנת 2016.[1] נתונים מקוריים של שכר ממוצע ומשרות שכיר נועדו להציג את הנתונים בחודש מסוים. נתונים אלה, בשונה מנתונים מנוכי עונתיות, אינם משמשים לצורך השוואה לתקופות קודמות שכן לא הוסרה מהם ההשפעה של העונתיות, חגים וימי פעילות.
[2]   מנוכה  במדד המחירים לצרכן של כל חודש


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}