ד' ניסן, תשע"ח
20 מרץ 2018
082/2018
כתבה קרול כהן-פלדמן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • התחלות בנייה: בשנת 2017 הוחל בבנייתן של 46,300 דירות (אומדן שנתי ראשון), ירידה של 14.1% במספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2016 (53,900).
  • גמר בנייה: הסתיימה בנייתן של כ- 47,400 דירות, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2016.
  • בנייה פעילה: בסוף שנת 2017 כ- 113 אלף דירות נמצאו בתהליכי בנייה פעילה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}