י"ד אייר, תשע"ח
29 אפריל 2018
117/2018


 

בקרב בני 20 ומעלה, בשנת 2016
התנדבות

 • 20% (כמיליון איש) עסקו בפעילות התנדבותית בשנה האחרונה[1]: 21% מהגברים ו-19% מהנשים, 24% מהיהודים ו-6% מהערבים.
 • אחוז גבוה של מתנדבים נמצא בקרב יהודים חרדים ודתיים (32%) לעומת חילוניים ומסורתיים
  (24% ו-20%, בהתאמה).
 • 23% מהמועסקים התנדבו בשנה האחרונה לעומת 15% מאלו שאינם מועסקים.
 • 93% מאלה שהתנדבו דיווחו כי הם מרוצים מחייהם ו-62% העריכו כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות.

תרומות

 • 61% מבני 20 ומעלה תרמו כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים בשנה האחרונה: 63% מהנשים ו-59% מהגברים, 66% מהיהודים ו-40% מהערבים.
 • שיעור גבוה במיוחד של תורמים נמצא בקרב יהודים חרדים (91%) ובקרב דתיים (78%).

מעורבות אזרחית

 • 16% דיווחו כי היו מעורבים בשנה האחרונה בחיים הציבוריים או הפוליטיים, ברמה המקומית או הארצית, נשים וגברים באותה מידה.
 • 93% מהמעורבים מרוצים מחייהם לעומת 88% מאלו שלא.
 • 62% מהמעורבים מעריכים שחייהם יהיו טובים יותר לעומת 53% מאלו שאינם מעורבים.
 • מרבית הישראלים (85%) סבורים כי אינם יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה.

אמון

 • 75% הביעו אמון במערכת הבריאות: 73% מהיהודים ו-84% מהערבים.
 • 82% מהיהודים החרדים נותנים אמון במערכת הבריאות, 74% מהדתיים ו-72% מהחילונים.
 • 55% הביעו אמון במערכת המשפט: 56% מהיהודים ו-48% מהערבים.
 • פחות ממחצית מהאוכלוסייה, 39%, הביעו אמון בממשלת ישראל: 41% מהיהודים ו-30% מהערבים.
 • 57% מהאוכלוסייה סבורים כי יש להיזהר ממרבית האנשים ו-40% סבורים כי ניתן לבטוח במרבית האנשים.

[1]    בכל מקום שכתוב "בשנה האחרונה", הכוונה ל-12 החודשים שקדמו לריאיון.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}