ב' סיון, תשע"ח
16 מאי 2018
139/2018
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הרבעון הראשון של שנת 2018 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2017 (שינוי בחישוב שנתי[1] ):

העלייה של התוצר ברבעון הראשון השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים קבועים שהושפעו מעליה משמעותית ביבוא כלי הרכב ברבעון הראשון (כאשר המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג), כמו כן עלו יצוא הסחורות והשירותים וההוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף, הייתה עלייה ביבוא סחורות ושירותים.

  • עליה של 2.9% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא.
  • עליה של 5.2% בתמ"ג העסקי.
  • עליה של 10.0% בהוצאה לצריכה פרטית (למעט מוצרים בני קיימה עליה של 4.1%).
  • עליה של 12.8% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אניות ומטוסים).
  • עליה של 11.4% ביצוא סחורות ושירותים למעט יהלומים וחברות הזנק.
  • עליה של 11.3% בהוצאה לצריכה ציבורית.
  • עליה של 23.1% ביבוא הסחורות והשירותים.

נוסחה לשינויים בחישוב שנתי


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}