ד' אב, תשע"ח
16 יולי 2018
212/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הרבעון הראשון של שנת 2018  לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2017 (שינוי בחישוב שנתי)[1]:

העלייה בתוצר ברבעון הראשון השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית ובהשקעות בנכסים הקבועים שהושפעו מעליה משמעותית ביבוא כלי הרכב  וכן עליות ביצוא סחורות ושירותים ובהוצאה לצריכה ציבורית.

  • עלייה של 3.4 בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא.
  • עלייה של 5.7% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של %11.5 בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של %11.3  ביצוא סחורות ושירותים) למעט יהלומים וחברות הזנק)
  • עלייה של 10.0% בהוצאה לצריכה פרטית (למעט מוצרים בני קיימה 4.3%)
  • עלייה של 6.3% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אניות ומטוסים)
  • עלייה של 5.2% ביבוא הסחורות והשירותים (למעט יבוא בטחוני, אניות, מטוסים ויהלומים)


נוסחה לשינויים בחישוב שנתי{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}