כ"ט טבת, תשע"ח
16 ינואר 2018
013/2018
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

הרבעון השלישי של שנת 2017 לעומת הרבעון השני של 2017 (שינויים בחישוב שנתי1):

העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקעה בנכסים קבועים, ביצוא סחורות ושרותים וירידה בהוצאה לצריכה ציבורית. בנוסף, היתה עלייה ביבוא סחורות ושרותים

  • עלייה של 3.8% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 7.4% בהוצאה לצריכה פרטית
  • ירידה של 1.5% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עליה מתונה של  0.1%  ביצוא סחורות ושירותים ללא יהלומים וללא חברות הזנק
  • עלייה של 5.2% בהשקעה בנכסים קבועים
  • עלייה של 15.9% ביבוא סחורות ושירותים ללא יבוא בטחוני, אוניות ומטוסים ויהלומים

נוסחה לשינויים בחישוב שנתי {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}