י"ז אייר, תשע"ח
02 מאי 2018
125/2018
כתבה אסנת לנדאו


 
  • מספר הסטודנטים החרדים הלומדים במכללות הטכנולוגיות של מה"ט עלה מ-2,224 בתשע"ב ל-3,005 בתשע"ז - עלייה של 35%.
  •  בקרב האוכלוסייה החרדית, רוב הסטודנטים במה"ט הם נשים (70.9% מכלל הסטודנטים החרדים בתשע"ז היו נשים).
  • ענפי הלימוד המועדפים על הסטודנטים החרדים בתשע"ז היו: מחשבים (46.5% מבין הסטודנטים החרדים בחרו במסלול זה), אדריכלות (23.1%) ובנייה-הנדסה אזרחית (12%).
  • באותה שנה יותר משני שלישים (70.3%) מהסטודנטים החרדים במה"ט למדו במכללות טכנולוגיות המיועדות לאוכלוסייה החרדית.
  • רוב הנשים שלמדו בענף מחשבים בתשע"ז היו חרדיות (73.5%). מתוך כלל הנשים שקיבלו תעודה בענף זה, 81.7% היו חרדיות.
  • רוב הסטודנטיות החרדיות במה"ט היו בגילי 20-18, וגילם של רוב הסטודנטים החרדים היה גבוה מ-23.
  • מספר החרדים מקבלי התעודה עלה ב-48%, מ-516 ב-2012 ל-764 ב-2017. אחוז דומה של עלייה נמצא גם בקרב הלא חרדים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}