כ"ג חשון, תשע"ט
01 נובמבר 2018
323/2018
כתבה שולמית מקסימוף, תחום מאזן תשלומים ומסחר בין-לאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

סך יצוא השירותים )ללא חברות הזנק( עלה ב- 1.8% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב- 4.1 מיליארד דולר.

יצוא שירותים עסקיים אחרים )לא כולל חברות הזנק( עלה ב- 1.7% ביחס לחודש הקודם.

מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי טק )לא כולל חברות הזנק( עלה ב- -

1.0% ביחס לחודש הקודם.

ההכנסות מתיירות עלו ב 0.9% ביחס לחודש הקודם.

יצוא שירותי תחבורה אחרים 2 עלה ב- 4.4% ביחס לחודש הקודם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}