ז' אדר, תשע"ח
22 פברואר 2018
051/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

דצמבר 2017 - נתונים מנוכי עונתיות[1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ב-5.0% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.7 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים אחרים (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-5.5% ביחס לחודש הקודם.
  • מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-7.5% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות ירדו ב-5.9% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] ירד ב-3.2% ביחס לחודש הקודם.


[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.
[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים - הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים. החל מ-1995 בהתאם למדריך החדש של מאזן התשלומים ( 6BPM), שירותי תחבורה אחרים כוללים גם שירותי דואר ובלדרות, שהועברו משירותי תקשורת (הנכללים בשירותים עסקיים אחרים) לשירותי הובלה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}