י"ד כסלו, תשע"ט
22 נובמבר 2018
346/2018
כתבה שולמית מקסימוף, תחום מאזן תשלומים ומסחר בין-לאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ב-5.5% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.9 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים אחרים (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-6.1% ביחס לחודש הקודם.
  • מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-5.0% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות ירדו ב0.4% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים ירד ב-8.3% ביחס לחודש הקודם.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}