כ"ז סיון, תשע"ח
10 יוני 2018
167/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים,
ינואר – מאי 2018

בחודשים ינואר – מאי נרשמו 2.8 מיליון יציאות[1] לחו"ל עלייה של 14% לעומת אותה תקופה
אשתקד ( 2.4 מיליון יציאות).
• בדרך האוויר נרשמו 2.5 מיליון יציאות לחו"ל - עלייה של 13% לעומת אותה תקופה שנה שעברה ( 2.3 מיליון ).

מאי 2018

  • בחודש מאי השנה נרשמו  613 אלף יציאות לחו"ל
  • 3% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת[2]
  • יוצאים[3] לחו"ל: 556  אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש מאי השנה

נתוני מנוכי עונתיות ומגמה, פברואר - מאי 2018  (לוח 1):

  • עפ"י נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, נרשמו 727 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש - עלייה של 4% לעומת שלושת החודשים הקודמים.
  • מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים האחרונים, נרשמה עלייה של 0.2% בממוצע מדי חודש.


[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ – 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}