כ"ה תשרי, תשע"ט
04 אוקטובר 2018
285/2018


 

נתונים מקוריים,

ינואר - ספטמבר 2018

  1. בחודשים ינואר - ספטמבר נרשמו 6.8 מיליון יציאות לחו"ל עלייה של 15% לעומת אותה תקופה אשתקד ( 5.9 מיליון יציאות).

    ספטמבר 2018
  • בחודש ספטמבר השנה נרשמו 977 אלף יציאות לחו"ל
  • 2% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת
  • יוצאים לחו"ל: 910 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש ספטמבר השנה

    נתוני מנוכי עונתיות, יולי - ספטמבר 2018 (לוח 1):

עפ"י נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, 705 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}