כ"ב טבת, תשע"ח
09 ינואר 2018
005/2018
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2017 בהשוואה ל- 2016

מספר היציאות:

  • בשנת 2017 נרשמה עלייה של 12% בסך היציאות[1] לחו"ל של הישראלים, 7.6 מיליון.
  • עליה של 13% ביציאות בדרך האוויר, 7.1 מיליון.
  • 448 אלף יציאות נרשמו בדרך היבשה (עליה של 1% ).
  • יותר מרבע מכלל היציאות (2.0 מיליון יציאות) היו בחודשי הקיץ (יולי אוגוסט).
  • 4% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת[2]

מספר היוצאים[3] :

  • 3.8 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל (עליה של 8%)
  • 2.2 מיליון מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה (עליה של 6%) ו- 1.6 מיליון יצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה (עליה של 11%)
  • הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל היה 40 שנים          


[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ – 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}