כ"ז סיון, תשע"ח
10 יוני 2018
166/2018
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נתונים מקוריים: ינואר-מאי 2018 בהשוואה לינואר-מאי 2017 (לוח 4)

1.85 מיליון כניסות מבקרים[1] לישראל (עלייה של 22%).
1.75 מיליון כניסות תיירים[2] (עלייה של 22%).
1.5 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר,(עלייה של 22%) מהן 63 אלף כניסות דרך אילת (74% עלייה).
213 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 26%).
98 אלף כניסות של מבקרי יום[3](21% עלייה).

נתונים מנוכי עונתיות סה"כ כניסות תיירים חודשים מרס-מאי 2018  -(לוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מרס-מאי 2018) נרשמו 345 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש .
 

[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}