כ"ח אב, תשע"ח
09 אוגוסט 2018
232/2018
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים: ינואר - יולי 2018 בהשוואה לינואר-יולי 2017 (לוח 4)

2.5 מיליון כניסות מבקרים[1] לישראל (עלייה של 17%).
2.4 מיליון כניסות תיירים[2] (עלייה של 17%).
2.1 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 17%) .
269 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 21%).
139 אלף כניסות של מבקרי יום[3](14% עלייה).


נתונים מנוכי עונתיות סה"כ כניסות תיירים חודשים מאי-יולי 2018 (לוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (מאי - יולי 2018) נרשמו 317 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש , לעומת 349 אלף כניסות שנרשמו בחודשים פברואר -אפריל 2018.


[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}