כ"א אדר, תשע"ח
08 מרץ 2018
066/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מקוריים: ינואר-פברואר 2018 (לוח 4)

588 אלף כניסות מבקרים[1] לישראל.
556 אלף כניסות תיירים[2].
494 אלף  כניסות תיירים בדרך האוויר, מהן 38 אלף כניסות דרך אילת .
62 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה.
32 אלף כניסות של מבקרי יום[3].

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה (לוח 2)

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות  עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2017 –פברואר 2018 נרשמו 343 אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש .
מניתוח נתוני המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2017 -  פברואר 2018)נרשמה עלייה של 1.9% מדי חודש בממוצע בכניסות תיירים.


[1] "מבקר" תייר ומבקר יום
[2] "תייר"- מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
[3] "מבקר יום" - מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}