י"א תשרי, תשע"ט
20 ספטמבר 2018
283/2018
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

ינואר-אוגוסט 2018

  • בשמונת החודשים הראשונה של השנה נרשמו 17.0 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ.
  • 7.5 מיליון  היו לינות של תיירים - 44% מסך כל הלינות (43% אשתקד).
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 68% (66% בינואר-אוגוסט 2017).
  • תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 59% במחוז הצפון ל-74% במחוז תל אביב.
  • תפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב). התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בתל אביב -יפו  (77%) ובאילת (74%). בשאר ערי התיירות התפוסה נעה בין 64% ל- 70%.

חודש אוגוסט

  • 29% מסך הלינות בחודש אוגוסט היו של תיירים (779 אלף לינות) והשאר 71% היו של ישראלים (1.9 מיליון לינות). 

תפוסת החדרים הממוצעת בחודש אוגוסט הייתה 73%. התפוסה הגבוה ביותר לפי ערים נרשמה באילת (90%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}