ט' שבט, תשע"ח
25 ינואר 2018
022/2018
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שנת 2017 בהשוואה לשנת 2016

  • נרשמה עלייה של בלינות התיירים 24% (בכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 25%)
  • נרשמו 10.6 מיליון לינות תיירים. מספר זה גבוה מהשיא הקודם שנרשם בלינות התיירים בשנת 2008 (10.2 מיליון).
  • עלייה של 10% בסך הלינות במלונות– 24.2 מיליון.
  • 44% מסך כל הלינות היו של תיירים (39% אשתקד).
  • בלינות הישראלים נרשמו 13.6 מיליון לינות בדומה ל-2016.
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 67% (62% בשנת  2016).
  • תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה במחוזות תל אביב והדרום-  71%.

נתונים מנוכי עונתיות

  • הממוצע החודשי של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושב על סמך שלושת החודשים האחרונים היה ב-8% גבוה יותר מהממוצע שחושב על סמך תשע החודשים הראשונים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}