י"ב אלול, תשע"ח
23 אוגוסט 2018
253/2018
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

ינואר-יולי 2018

  • בשבעת החודשים הראשונה של השנה נרשמו 14.3 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ.
  • 6.7 מיליון  היו לינות של תיירים - 47% מסך כל הלינות (45% אשתקד).
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה 67% (65% בינואר-יולי 2017).
  • תפוסת החדרים לפי מחוזות (לוח א) נעה בין 58% במחוז הצפון ל-74% במחוז תל אביב.
  • תפוסת החדרים לפי יישובי תיירות נבחרים (לוח ב). התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בתל אביב -יפו  (77%) בשאר ערי התיירות התפוסה נעה בין 63% ל- 71%.

 

חודש יולי

  • 34% מסך הלינות בחודש יולי היו של תיירים (799 אלף לינות) והשאר 66% היו של ישראלים (1.5 מיליון לינות).
  • תפוסת החדרים הממוצעת בחודש יולי הייתה 68%. התפוסה הגבוה ביותר לפי ערים נרשמה באילת (82%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}