י"ג אב, תשע"ח
25 יולי 2018
220/2018
כתב שלמה נהיר


 

נישאים בישראל בשנת 2016

  • 52,809 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין,[1] כ-73% מהם יהודים.
  • שיעור הנישואין הגולמי[2] היה 6.2 לאלף בכלל האוכלוסייה (6.0 בקרב היהודים). שיעור זה מהגבוהים במדינות ה-OECD.
  • גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.5 (27.8 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.1 (25.9 בקרב היהודיות).
  • כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף 2016. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.
  • כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית מ-3% בסוף 1970 ל-12% בסוף 2016. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-10%.

 

דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2016

  • בשנת 2016, דווחו למרשם האוכלוסין כ-9,031 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל  ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. 
  • ב-42% ממקרי הנישואין האלה (3,792 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין.
  • ב-40% ממקרי הנישואין (3,589 זוגות) רק הגבר היה רשום במרשם האוכלוסין, וב-18% ממקרי הנישואין (1,650) רק האישה הייתה רשומה במרשם האוכלוסין.


[1] הנתונים אינם כוללים נישואין שנערכו בחו"ל או נישואין אלטרנטיביים של יהודים שנערכו בישראל ואשר אינם במסגרת יהודית אורתודוקסית.
[2] מספר מקרי נישואין לכל 1,000 תושבים.  


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}