י"ג שבט, תשע"ח
29 ינואר 2018
025/2018


 
  • שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת תשע"ז (2016/17) הסתכם ב-29,737 דונם, בהשוואה ל-36,215 דונם בשנת תשע"ו (2015/16) ול-2,980 דונם בשנת תשע"ה (2014/15), שהייתה שנת שמיטה.
  • שטח הנטיעות החדשות של עצי יער בשנת תשע"ז (2016/17) הסתכם ב-3,000 דונם לעומת 4,700 דונם בתשע"ו .(2015/16)
  • תפוקת פרי ההדר בשנת תשע"ז (2016/17) הייתה כ-546 אלף טונות, עלייה של 2.2% משנת תשע"ו (2015/16). בשנת 2017 תפוקת פרי ההדר הייתה 42.3% מכלל תפוקת המטעים.
  • מחירי הפירות היבשים ירדו בשנת 2017 ב-4.3%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}