ג' אב, תשע"ח
15 יולי 2018
210/2018
כתב בועז בן אהרון, תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% ביוני 2018, בהשוואה למאי 2018, והגיע לרמת מדד של 101.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). לעומתו, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות נותר ללא שינוי ברמת מדד של 101.1 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו ב-0.1% כל אחד והגיעו לרמות מדד של 100.4 ו-100.8 נקודות, בהתאמה.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים 7.5%, תחבורה 0.7% ומזון 0.5%.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 6.4%, פירות טריים 3.2%, תרבות ובידור ושונות 0.8% כל אחד.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.0%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.7%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.6%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2018 לעומת יוני 2017) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-1.0%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.8%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי בחודש יוני 2018. לעומתו, מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.2% ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.3%.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מרץ 2018 – יוני 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.9%. לעומתם, קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.3%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}