ב' תמוז, תשע"ח
15 יוני 2018
178/2018
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% במאי 2018, בהשוואה לאפריל 2018, והגיע לרמת מדד של 101.2 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 100.9 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 101.1 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.7% והגיע לרמת מדד של 100.5 נקודות.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים 9.7%, הלבשה והנעלה 7.1% ותרבות ובידור 1.1%.
  • ירידת מחיר נרשמה במיוחד בסעיף המזון שירד ב-0.6%.
  • מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.6%. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-1.1%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2018 לעומת מאי 2017) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.5%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.6%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.4%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.1%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו בחודש מאי 2018 ב-0.3%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות עלה ב-0.5%.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין פברואר 2018 – מאי 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-1.8%. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}