ל' ניסן, תשע"ח
15 אפריל 2018
103/2018
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% במרץ 2018, בהשוואה לפברואר 2018, והגיע לרמה של 100.3 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-0.5% כל אחד, והגיעו לרמת מדד של 100.5 ו-100.1 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 99.4 נקודות.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 4.9%, תרבות ובידור 1.9% ודיור 0.9%.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות ופירות טריים 3.2%.
  • מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1%. לעומתו, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה נותרו ללא שינוי.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2018 לעומת מרץ 2017) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-0.2%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.5%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.3%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות עלה בחודש מרץ 2018 ב-0.2%; מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו ב-0.1%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין דצמבר 2017 – מרץ 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.9%, כל אחד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}