כ"ח אדר, תשע"ח
15 מרץ 2018
079/2018
כתב בועז בן-אהרון, תחום ראש תחום מחירים לצרכן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% בפברואר 2018, בהשוואה לינואר 2018, והגיע לרמה של 100.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 100.0 = 2016 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה אף הוא ב-0.1% והגיע לרמת מדד של 99.2 נקודות. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו ב-0.1% כל אחד, והגיעו לרמת מדד של 100.0 ו-99.6 נקודות, בהתאמה.
  • עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: פירות טריים 9.4% ותחבורה 0.8%.
  • ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה 4.6%, ירקות טריים 2.2% ותקשורת 1.3%.
  • מתחילת השנה ירד המדד הכללי ב-0.4%, המדד ללא ירקות ופירות והמדד ללא אנרגיה ירדו ב-0.5% כל אחד והמדד ללא דיור ירד ב-0.2%.
  • בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2018 לעומת פברואר 2017) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.2%; מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-0.3%; מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.1%. לעומתם, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.3%.
  • מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות עלו בחודש פברואר 2018 ב-0.2%, כל אחד.
  • על פי נתוני המגמה לתקופה שבין נובמבר 2017 – פברואר 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ושל מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.9%, כל אחד. קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-1.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}