י"ב תמוז, תשע"ח
25 יוני 2018
191/2018
כתבו אלה רגצקי, שמעון וינוקור, תחום סחר חוץ


 

ברבעון הראשון של שנת 2018

  • זהו הרבעון הרביעי ברציפות שבו חלה הרעה במדד תנאי הסחר (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה).
  • מדד מחירי יבוא הסחורות עלה ברוב המרכיבים,  זה הרבעון החמישי ברציפות.
  • עלייה של 6.3% במדד המחירים של יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם, זה הרבעון השישי ברציפות.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}