ז' תשרי, תשע"ט
16 ספטמבר 2018
277/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

ברבעון השני של שנת 2018

  • שיפור של 0.5% במדד תנאי הסחר (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), לאחר הרעה בארבעת הרבעונים הקודמים.
  • נמשכת העלייה במדד מחירי יבוא הסחורות זה הרבעון השישי ברציפות.
  • נמשכת העלייה במדד המחירים של יצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם זה הרבעון השביעי ברציפות


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}