י"ב כסלו, תשע"ט
20 נובמבר 2018
344/2018
כתב ליאור שילוני-זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

חודשים יולי ספטמבר - 2018 בהשוואה אפריל יוני - 2018 )נתוני מגמה(:

ירידה בפדיון סך כל ענפי הכלכלה בשיעור של 1.2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.7% .

ירידה בפדיון ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה בשיעור של 0.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.9% .

ירידה בפדיון ענפי המסחר הסיטוני והקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים בשיעור של 2.4% בחישוב שנתי,

לאחר ירידה של 2.5% .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}