ה' תשרי, תשע"ט
14 ספטמבר 2018
272/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

חודש אוגוסט 2018

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2018 והגיע לרמה של 95.0 נקודות לעומת 94.9 נקודות בחודש יולי 2018 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). המדד ללא דלקים ירד ב-0.1% בחודש אוגוסט 2018 והגיע לרמה של 101.4 נקודות לעומת 101.5 נקודות בחודש יולי 2018.
  • מתחילת השנה (אוגוסט 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-3.1% והמדד ללא דלקים ב-1.1%. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-4.6% והמדד ללא דלקים ב-1.1%.

רבעון שני של שנת 2018

  • מדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ליצוא עלה ב-4.4% ברבעון השני של שנת 2018 והגיע לרמה של 94.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 2015 = 100.0 נקודות).
  • מתחילת השנה (רבעון שני 2018 לעומת רבעון רביעי 2017) עלה מדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ליצוא ב-2.3%. לעומת הרבעון המקביל אשתקד (רבעון שני 2018 לעומת רבעון שני 2017) עלה המדד ב-2.4%.
  • מדדי מחירים לענפי השירותים: ברבעון השני של שנת 2018 עלו מחירי ייעוץ ניהולי ב-3.1%, שירותי תעסוקה ב-2.3%, שירותי חשבונאות ב-1.8% ושירותים משפטיים ב-1.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}