ז' כסלו, תשע"ט
15 נובמבר 2018
335/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

· מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2018 והגיע לרמה של 95.8 נקודות לעומת 95.3 נקודות בחודש ספטמבר 2018 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).

· המדד ללא דלקים עלה ב-0.2% בחודש אוקטובר 2018 והגיע לרמה של 101.9 נקודות לעומת 101.7 נקודות בחודש ספטמבר 2018.

· מתחילת השנה (אוקטובר 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-4.0% והמדד ללא דלקים ב-1.6%. ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2018 לעומת אוקטובר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-4.2% והמדד ללא דלקים ב-1.2%.

· ​מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה בחודש אוקטובר 2018 ב-1.8% והגיע לרמה של 94.4 נקודות לעומת 92.7 נקודות בחודש ספטמבר 2018. מתחילת השנה (אוקטובר 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה המדד ב-7.0%. ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2018 לעומת אוקטובר 2017) עלה המדד ב-7.0%.
{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}