ד' אלול, תשע"ח
15 אוגוסט 2018
240/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.4% בחודש יולי 2018 והגיע לרמה של 94.9 נקודות לעומת 95.3 נקודות בחודש יוני 2018 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).
  • המדד ללא דלקים עלה ב-0.1% בחודש יולי 2018 והגיע לרמה של 101.5 נקודות לעומת 101.4 נקודות בחודש יוני 2018.
  • מתחילת השנה (יולי 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-3.0% והמדד ללא דלקים ב-1.2%. ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 לעומת יולי 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-6.2% והמדד ללא דלקים ב-1.9%.
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה בחודש יולי 2018 ב-1.4% והגיע לרמה של 93.3 נקודות לעומת 92.0 נקודות בחודש יוני 2018. מתחילת השנה (יולי 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה המדד ב-5.8%. ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2018 לעומת יולי 2017) עלה המדד ב-3.3%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}