ל' שבט, תשע"ח
15 פברואר 2018
043/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.1% בחודש ינואר 2018 והגיע לרמה של 92.2 נקודות לעומת 92.1 נקודות בחודש דצמבר 2017 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).
  • המדד ללא דלקים ירד ב-0.1% בחודש ינואר 2018 והגיע לרמה של 100.2 נקודות לעומת 100.3 נקודות בחודש דצמבר 2017.
  • ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2018 לעומת ינואר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-0.4% ואילו המדד ללא דלקים ירד ב-0.3%.
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש ינואר 2018 ב-0.9% והגיע לרמה של 87.4 נקודות לעומת 88.2 נקודות בחודש דצמבר 2017. ב-12 החודשים האחרונים (ינואר 2018 לעומת ינואר 2017) ירד המדד ב-6.0%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}