ב' תמוז, תשע"ח
15 יוני 2018
175/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

חודש מאי 2018

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.3% בחודש מאי 2018 והגיע לרמה של 94.2 נקודות לעומת 93.9 נקודות בחודש אפריל 2018 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). המדד ללא דלקים ירד ב-0.5% בחודש מאי 2018 והגיע לרמה של 100.9 נקודות לעומת 101.4 נקודות בחודש אפריל 2018.
  • מתחילת השנה (מאי 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-2.3% והמדד ללא דלקים ב-0.6%. ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2018 לעומת מאי 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-3.7% והמדד ללא דלקים ב-0.7%.

רבעון ראשון של שנת 2018

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ירד ב-2.1% ברבעון הראשון של שנת 2018 לרמה של 90.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 2015 = 100.0 נקודות).
  • לעומת הרבעון המקביל אשתקד (רבעון ראשון 2018 לעומת רבעון ראשון 2017) ירד מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ב-5.5%.
  • מדדי מחירים לענפי השירותים: ברבעון הראשון של שנת 2018 ירדו מחירי שירותים משפטיים ב-2.7% ושירותי ייעוץ ניהולי ב-1.3%. לעומת זאת, עלו מחירי שירותי ניקיון ב-1.4%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}