ל' ניסן, תשע"ח
15 אפריל 2018
100/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים נותר ללא שינוי בחודש מרס 2018 ברמה של 93.0 נקודות (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).
  • המדד ללא דלקים עלה ב-0.5% בחודש מרס 2018 והגיע לרמה של 101.0 נקודות לעומת 100.5 נקודות בחודש פברואר 2018.
  • מתחילת השנה (מרס 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.0% והמדד ללא דלקים ב-0.7%. ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2018 לעומת מרס 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.4% והמדד ללא דלקים ב-0.4%.
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש מרס 2018 ב-0.2% והגיע לרמה של 89.1 נקודות לעומת 89.3 נקודות בחודש פברואר 2018. מתחילת השנה (מרס 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה המדד ב-1.0%. ב-12 החודשים האחרונים (מרס 2018 לעומת מרס 2017) ירד המדד ב-2.2%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}