כ"ח אדר, תשע"ח
15 מרץ 2018
077/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

חודש פברואר 2018

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.9% בחודש פברואר 2018 והגיע לרמה של 93.0 נקודות לעומת 92.2 נקודות בחודש ינואר 2018 (הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0). המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש פברואר 2018 והגיע לרמה של 100.5 נקודות לעומת 100.2 נקודות בחודש ינואר 2018.
  • מתחילת השנה (פברואר 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.0% והמדד ללא דלקים ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2018 לעומת פברואר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-1.4% והמדד ללא דלקים ב-0.2%.

רבעון רביעי של שנת 2017 וסיכום שנת 2017 במדדי המחירים ליצוא ולענפי השירותים

  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא עלה ב-0.1% ברבעון הרביעי של שנת 2017 והגיע לרמה של 91.9 נקודות (הבסיס: ממוצע 2015=100.0 נקודות).
  • בשנת 2017 (רבעון 4 2017 לעומת רבעון 4 2016) ירד מדד המחירים של תפוקת התעשייה, כרייה וחציבה ליצוא ב-4.4%.
  • ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלו מחירי שירותי שמירה ואבטחה ב-1.5%, שירותי ניקיון ב-4.3% ושירותי תעסוקה ב-2.1% והושפעו בעיקר מהעלאת שכר המינימום שחלה בדצמבר 2017. מחירי פרסום ירדו ב-3.5% בעיקר כתוצאה מירידה במחירי פרסום בטלוויזיה.
  • בשנת 2017 עלו מחירי שירותי שמירה, אבטחה וחקירה ב-9.6%, שירותי ניקיון ב-7.4% ושירותי תעסוקה ב-7.3% והושפעו בעיקר מהעלאת שכר המינימום בינואר ובדצמבר בשנה זו.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}